Δάση Cedrus brevifolia - Establishment of a Plant Micro-reserve Netwrok in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Δάση Cedrus brevifolia

 
 
 
 

Δάση Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae), *9590

Κατάσταση Διατήρησης: -
Καθεστώς Προστασίας: Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Παράρτημα Ι - οικότοπος προτεραιότητας)

Περιγραφή:

Τα Δάση Cedrus brevifolia είναι οικότοπος προτεραιότητας, ενδημικός στην Κύπρο. Εντοπίζεται αποκλειστικά εντός των ορίων της περιοχής "ΦΥΣΗ 2000" KOILADA KEDRON - KAMPOS. Συγκεκριμένα, στο όρος Τρίπυλος, το Cedrus brevifolia καταλαμβάνει την περιοχή της κορυφής, αλλά διάσπαρτες μικρές συστάδες παρουσιάζονται επίσης στις γύρω κορυφές. Τα Δάση Cedrus brevifolia είναι σε άριστη κατάσταση διατήρησης. Το προτεινόμενο ΜΑΦ έχει ως στόχο το πιο αντιπροσωπευτικό και σημαντικό μέρος αυτού του οικοτόπου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Τρίπυλος.

Απειλές:

1. Δραστηριότητες αναψυχής και διατάραξη των φυσικών οικοτόπων (τουριστικές εκδρομές με οχήματα παντώς εδάφους, ποδοπάτημα και απόρριψη αποβλήτων).
2. Γενετική διάβρωση - Μείωση γενετικής ποικιλότητας (απομονωμένοι υποπληθυσμοί + μικρό μέγεθος υποπληθυσμών).
3. Κλιματική αλλαγή (διάφορες πτυχές της βιολογίας του είδους μπορεί να επηρεαστούν από την αλλαγή του κλίματος)
4. Φωτιά (ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο δάσος Πάφου - το είδος δε φαίνεται να έχει μεταπυρική ικανότητα αναγέννησης).

5. Περιορισμένη ευαισθητοποίηση του κοινού.


Cedrus brevifolia (Hook f.) Henry

Κατάσταση Διατήρησης: Εύτρωτο - Vu (D2)
Καθεστώς Προστασίας: -

Περιγραφή:
Αειθαλές, κωνοφόρο, ρητινοφόρο δέντρο, ύψους μέχρι 30 m. Ενδημικό είδος της Κύπρου. Ο κύριος πληθυσμός του απαντάται στο Δάσος Πάφου, στην περιοχή Τρίπυλος και σε υψόμετρο 900-1400 m. Μικρός φυσικός υποπληθυσμός υπάρχει και στο χωριό Τσακκίστρα, βόρεια του Κύκκου. Τα αμιγή δάση κέδρου καλύπτουν έκταση 86 ha (135 κέδρα/ha) και τα μικτά δάση με την Pinus brutia 113 ha (37 κέδρα/ha). Η περιοχή φυσικής εξάπλωσης στον Τρίπυλο έχει κηρυχθεί Περιοχή Προστασίας της Φύσης (Nature Reserve), η οποία είναι επίσης περιοχή "ΦΥΣΗ 2000" (KOILADA KEDRON - KAMPOS).

Περίοδος ανθοφορίας: Σεπτέμβριος - Οκτώβριος
Περίοδος καρποφορίας: Αύγουστος - Σεπτέμβριος επόμενου έτους

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού